adverteren

Het is slim om via Hofstijl aandacht te vragen voor jouw product of dienst. Hofstijl heeft een breed en interessant publiek en bedient optimaal de digitale markt. Minimaal 11.000 bezoekers per maand bedienen we alleen al via onze website.
Achter Hofstijl zitten diverse marketingspecialisten die op dit vlak een toonaangevende naam hebben met jarenlange ervaring. En een advertentie bij ons heb je al voor 50 euro (ex. btw) per maand.
Stuur ons een verzoek en wij gaan met jouw product of dienst aan de slag om het op een creatieve manier af te stemmen op de lezers van Hofstijl. Hoge targets op een creatieve manier optimaal behalen is ons streven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *